Toegang 0230.1 Bevervoorden tot Oldemeule, familie.
Regest 26.
1507-00-00

Broeder Godefridus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zibekeloe (Sibculo), van de orde van Cistercien, en gelegen in het Sticht van Utrecht, geven aan Johan van Bevervorde het onverjaarbare recht om desgewenst telkens op Sunte Peter ad Cathedram (22 februari) de rente van 25 Averlentsche, gouden, Rijnsche gulden af te lossen, die hij ten behoeve van hen gevestigd heeft op zijn goed Weemsloe, zoals blijkt uit een akte, die het convent daarvan heeft, welke aflossing mag geschieden ineens of in twee termijnen en wel met 20 gulden voor elke gulden rente. 

Origineel charter (inv.nr. 332). Het uithangende ambtszegel van broeder Godefridus is verloren.