Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo.
Regest 297.
1505-10-04

Broeder Gherardus van Leyden, prior, en het convent van Galilea in Zybekeloe verklaren, dat zij destijds gekocht hebben 9 1/2 vaten boterrente, die wijlen jonker Zweder, heer van Voirst en Keppell, aan burgers van Kampen had verkocht uit goederen op Staphorst en Ruvene: en dat nu Vrouwe Agnes van der Eza, Vrouwe van Buren en Boesinchem, weduwe, rechthebbende is van die rente van 9 1/2 vaten boter.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 192 (blz. 383), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1505 oktober 4. Op s. Franciscusdach confessoris.
Zie: 281-283, 283a, 284-296.