Klooster Galilea Maior te Sibculo, Toegang 0185.1, regest 417.
1501-07-25

Broeder Hermannus, prior, en het convent van het klooster van Zybekeloe, en broeder Johannes, prior, en het convent van het klooster van Albergen, verklaren vergund te hebben aan Jutte van Reede, wed. Goedert v. Reede, den terugkoop van het land en de renten te Hardenbergh, gelegen, door Jutte vroeger, krachtens testament van wijlen Goedert haren man, aan het klooster overgedragen voor 42 overl. gouden rijnsche gld. Int jaer ons Heren MVc ende een op sunte Jacobs dach Apostoli.

Cart.v.Sibculo fol. 51.
v. Doorn.dl.5.