Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo. Regest 415.
1501-05-25

Robert van Ytterssum, richter te Hardenberge, verklaart, dat juffer Jutte van Reede, geb. van Ruthenberch, wed. van Godert van Reede, met Henrick van Oestendorpe als momber, bevestigt de schenkingen door haar man "tot een recht testament' aan de kloosters Zybekeloe en Albergen gedaan, bestaande o.a. uit een stuk lands bijĀ Hardenberg.
Koirnoten : Laurens Albert Rijckmansson en Johan Stevenssoen.
In den jaer ons Heren dusent vijffhondert ende een op sunte Urbanus dach pape et Martyris.

Met het uith.z.v.d. richter in gr. w.
o.n.Sibculo CXLV.
Cart.p.320.
v. Doorn.T.R.

 


Toegang 0186 Klooster St. Anthonius te Albergen. Regest 643.

1501-05-25

Robert van Yttersum, richter te Herdenberge, oorkondt, dat Jutte van Rede alias van Rutenberch, weduwe van Godert van Reede, met Hendrik van Oestendorpe als momber ten overstaan van hem en de keurnoten Laurens Albert Rijckmanssoen en Johan Stevenss krachtens het testament van haar man aan het convent van Zibekeloe een stuk land van zes schepel heeft overgedragen, dat tot dusver door Willem Mensensoen werd bezeten ten noorden van het land van Albert Rijckmanssoen en ten zuiden van het land van Volker Heynensoen, aan het convent van Alberghen een rente van zes schepel gerst uit de door Claes ter Bucht gepachte stukken in Clappes Huerne en aan beide kloosters gezamenlijk een klein stuk gerstland van twee schepel, dat Roloff, de weduwe van Lambert die Weert, tot dusver in gebruik had en dat in de Pothoff in Clapeshuerne tussen de landen van Mathe Vredinck en Allerdinck behoort. Juttes zoon Adriaen van Rede heeft deze akte mede bezegeld.

Afschrift in L.M. f. 143 vs., waarbij aangetekend, dat het origineel zich in het archief van Sibculo bevindt, waarin het bewaard is gebleven.
Mede beschreven in T.R., V, 146.
Datering: Op Sunte Urbanus dach pape et martiris.