Tijdrekenkundig Register Overijssel, deel V, blz. 004

1496-10-31
In vigilia omnium Sanctorum fol. 42 vo.
Broeder Hermannus, Prior en het gemeene convent des kloosters van Galilea in Zybekeloe, vergunnen aan Henrick Kerstkens en Lijze diens vrouw en hunnen erfgenamen, op elken St. Marten weder te koopen en af te lossen de 8 mud rogge jaarrente, welke het klooster heeft uit hun erve en goed Herspinck (Heerspink) in het kerspel Hardenberch, in de buurschap Pedze (Rheeze), met 106 overlandsche gouden keurvorstelijke rijnsche guldens of andere enkele guldens, mits een half jaar te voren kennis gevende.
De Prior zegelt met zijn ambtszegel.
Op den kant ' Vacat quia redempti sunt anno xliij'