Sibculo Klooster Archief, Cartularium II, blz. 149, blz. 296 zie R. A. O. Regest 224
1496-10-01
Op s. Remigiusdach episcopi et confessoris.
Johan van Haerst en Ghert van Haerst verklaren, dat wijlen hun grootouders Henrick Puyst en Eufemya in het klooster Zybekeloe begraven zijn, en aan het klooster gelegateerd hebben elk 2 mud rogge; dat hun moeder Jutte Puystes die gift heeft bevestigd, en daarvoor heeft verbonden het erf Jacopinck, gelegen in het kerspel Emnynchem en de buurschap Volsen; en dat zij, Johan en Ghert, nu die gift bekrachtigen.