Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 311.
1492-09-03

Henrick Kampherbeke, richter ten Hardenberge, oorkondt dat Vincentius, heer van Buren en Bosinchem, en Vrouwe Agnes van der Eza van Gramsbergen, Vrouwe van Buren en Bosinchem, verkocht hebben aan Henrick Henricksz. en zijn vrouw Alyd een rente van 8 mud rogge Zwolse marktmaat uit hun erf Wermyck, gelegen in kerspel en gericht Hardenbergen de mark en buurschap Bergenthem; dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring. sMaendaghes na s.Egidiusdaghe eens hillighen confessoers ende abbatis.
Als keurnoten worden genoemd Albert van Vilster en Bruen Reynersz.

zie nr. 312
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 203 (blz. 405), in het archief van het klooster Sibculo