Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 308.
1492-09-01

Henrick Campherbecke, richter to den Hardenberge, oorkondt dat Bernt Egbertinck en Johan Dams een getuigenverklaring hebben afgelegd, dat heer Johan Smyt ten behoeve van Johan Gerts 12 enkele Overlandse gouden Rijnse gulden heeft toegekend uit zijn veerdel van 3 1/2 mud rogge uit Elfersdinck te Loezen, in het gericht en het kerspel vanĀ Hardenberg, en daarmee zal heer Johan rechthebbende zijn op 1/3 van de rente van 3 1/2 mud rogge. Op s. Egidiusdach des hilligen confessoris ende abbatis.
Als keurnoten worden genoemd Bruen Reyners en Daem Smyt.

zie no. 307, 309 en 310.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 200 vs. (blz. 400), in het archief van het klooster Sibculo.