Historisch Centrum Overijssel (HCO)
Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, regest 185.
1491-08-12

Henrick Kamfferbeecke, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Derck Clawessoen heeft gelegateerd aan heer Johan van Goch, pater van het klerkenhuis te Harderwyck ten behoeve van dat convent: 1e. het erve Rutgherinck, gelegen in het gericht ten Hardenbergh, en in de mark en buurschap Redze; 2e. 5 mud rogge uit Alfferdinck te Loesen; 3e. 6 mud rogge uit Willinck te Ane; 4e. 4 mud en 1 schepel rogge uit Scultinck te Ane; 5e. 3 mud rogge uit die Huerne te Anewede; 6e. een maat te Kalender; 7e. 2 mud rogge uit Avekinck te Beerze; en dat erflater afstand van deze goederen heeft gedaan ten behoeve van het convent.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 117 (blz. 233), in het archief van klooster Sibculo.
Aantekening: Als keurnoten worden genoemd Roloff Blanckefoert en Bruen Reynersz.
Datering: 1491 augustus 12. Des heiligen Friedages nae s. Laurenciusdach.
Zie: 186-194.