Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0186 Klooster St. Anthonius te Albergen, nr. 571
1490-07-23

Vincentius, heer van Buren en Boesinchem, en zijn vrouw Agne van der Eeza van Gramsberge verklaren, dat zij Aelheyt Heynen en haar kinderen de rente van een pond was uit het goed ten Hamhues te Collendoren in het gericht van Hardenberg kwijtgescholden hebben.
Afschrift in L.M. f. 165. Mede beschreven in T.R., IV, 521.