Toegang 0186 Klooster St. Anthonius te Albergen. Regest 520.
1485-11-18

Frater Gherlacus, prior, en het convent der Cistencienserorde te Zybekeloe, en Frater Hubertus, prior, en het convent te Vrendesweer te Noerthoern, verklaren, dat zij de prior en den procurator van het regulierenklooster te Albergen gemachtigd hebben het huis naast de proosdij en het huis van Wernerus met de rente van acht penningen uit de vier aan genoemd huis cijnsplichtige huizen te verkopen behoudens de cijns aan de proost van Oldenzaal en de rente van een mud rogge aan het kapittel aldaar, aangezien dit huis door Johan Bonyngerhof aan de drie kloosters was geschonken. Op dezelfde wijze hebben zij de prior en de procurator van Albergen gemachtigd de tot de drie kloosters behorende tuinen, welke gelegen zijn bij de muur in Oldenzael achter het huis van Johan ten Toerne en bij de buinen der broeders Onser Vrouwe van Ghelre, desgewenst te verkopen.

Met zegels der conventen. Dat van Sibculo is afgebeeld als no. 256 in Ned. Kloosterzegels, deel II. (Inv. 164.)

Afschrift in Cart. p. 177.

Mede beschreven in T.R., IV, 440.

Datering: op Sunte Mertens Octave.