Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 309.
1485-07-31

Pauwell van Oy, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Lambert Gheertsz en Herman Gheertsz met hun vrouwen Roleff en Griete hebben verkocht aan heer Johan Smyt 2/3 van de rente van 3 1/2 mud rogge, die eertijds de Vrouwe van Buren aan Ghebbe ten Velde verkocht heeft uit haar erf Elferkinck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg, te Loezen (zie no. 310; 17 september 1471), en dat verkopers dat 2/3 deel met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring. Op s.Petersavent ad Vincula.
Als keurnoten worden genoemd Albert van Rechter en Bruen Reynersz.

zie no. 310.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 201 (blz. 401), in het archief van het klooster Sibculo.