Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 331.
1482-03-18

Steven Campherbeke, rentemeester van Zallant, oorkondt dat voor hem en vrijlieden van de hof Ummen Johan Willemssoen en zijn vrouw Hadewich verkocht hebben aan Johan ten Westerhave en zijn vrouw Reynoit een rente van 5 mud winterrogge Zwolse maat ui hun 3/4 deel van het erf Nyenhus, gelegen in het kerspelĀ HardenbergĀ en de buurschap Brucht; en dat verkopers die rente hebben geleverd onder belofte van vrijwaring. Als vrijlieden worden genoemd Hermen Wenemerssoen van Luessen en Mense Stapeling. (Des Maendaghes na Letare Jherusalem in der Vasten)

zie nr. 332.
Hs.: Afschrift in cartularium II, fol. 216 vs. (blz. 432), in het archief van het klooster Sibculo.