Historisch Centrum Overijssel (HCO)
Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, regest 192.

1481-10-31

Ludeloff Pellevoghell, leenheer, verklaart dat Johan Scapeshoefft , zijn leenman, met toestemming van zijn moeder Ermergarde, zijn zusters en broers, aan Claes Derckessoene en zijn vrouw Ghese een rente van 6 mud rogge Zwolse maat verkocht heeft uit het erve die Huerne, gelegen in kerspel en gericht Hardenbergh, en mark en buurschap Anewede; en dat verkoper die rente voor hem, leenheer, geleverd heeft aan koper onder belofte van vrijwaring. Op Alle Goedes heilighen avent.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 123 vs. (blz. 246), in het archief van het klooster Sibculo.