Toegang 0186 Klooster St. Anthonius te Albergen. Regest 451a.
1478-04-16

Johan Reensinck, richter van de heerlijkheid Almelo, oorkondt, dat Herman ten Vrede en diens vrouw Swene ten overstaan van hem en de keurnoten Berent to Wyrke en Johan Schomaker een vierendeel land in de Nye Maet, dat aan wijlen Hermannus Luedens en diens vrouw Grete behoord heeft, verkocht en overgedragen hebben aan Johan van Ghelre en diens vrouw Swene behoudens de was aan de kerk en de komijn aan de heer van Almelo.

Zegel afgevallen. (Inv. 178.)
Mede beschreven in T.R., IV, 319, waar het aan het kloosterarchief van Sibculo werd toegeschreven.
Zie echter Reg. 594.
Datering: des donredages vor Sunte Georgen dach een hilligen martelers.