Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, regestnummer 116.
1473-08-09

Wessel Peperlaken, richter te Ummen, oorkondt dat Albert van Steenwyck en zijn vrouw Johan verkocht hebben aan heer Johan den Boezen, priester, een rente van 16 mud winterrogge Zwolse maat uit hun erf Avekinck, gelegen in de buurschap Beerze en het gericht Ummen; en dat verkopers die rente met hand en mond geleverd hebben. Dat dit erf een leen is van Jonfer Agnes van Gramsberghe, die haar consent tot deze koop gegeven heeft.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 69 vs. (blz. 138), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1473 augustus 9. Op s. Laurenciusavent martiris.
Zie: no. 117-119.
NB: Als keurnoten worden genoemd Albert van Rees en Johan van Dichteren.