Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 310.
1471-09-17

Wolter van Voerst, richter ten Hardenberge, oorkondt dat Juffer Agnes van der Eza van Gramsberge heeft verkocht aan Ghebbe ten Velde een rente van 3 1/2 mud winterrogge Zwolse maat uit haar erf Elferkinck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg en de buurschap Loezen; en dat verkoopster die rente met hand en mond heeft geleverd onder belofte van vrijwaring. Op s.Lambertsdach des hilligen bisscops ende martelers.
Als keurnoten worden genoemd Johan Lephardsz. en Bruen Reynersz.

zie: no. 307-309