Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

4111. 1470 September 1.

Bisschop David verpacht aan Steven Kamferbeke voor zeven jaren zijne tollen en huis te Herdenberg.

Afschr. — Reg. n°. 4 fol. 123.