Zwolse Regesten, Regest 2709
1470-04-03
In den jaer ons heren MCCCCLXX op sunte Ambrosiusavent des heiligen biscops.
Derich van Wisschell en Berndt Ktuthe, schepenen van Cleve, verklaren dat meyster Derich van den Grave, cyrurgicus van de stad Cleve, Derick van den Grave, zijn zoon, broeder in het klooster van Sibculo, gemachtigd heeft om zijn erfdeel op te eisen in de nalatenschap van Albert Arntssoen, zijn neef, die kort geleden te Zwolle overleden is.