Sibculo Klooster Archief, inv.nr.
1469-12-31
Ghert van Tuell, richter ten Herdenberch, verklaart dat Wychmoet van Diffele en Marike harezuster, dochter van wijlen Frederick van Diffele, met Cloet Cammes als momber, hebben verkocht aan Prior en Convent van Galilea in Zybekeloe, ord. St. Bern., eene jaarlijksche rente van zeven mudde winterrogge, uit haar aandeel in het goed Nijenhuus, kerspel van Heemse, buurschap Diffele. Koernoten: Egbert en Hermen Amsen gebrs. Int jaer ons Heren dusent vierhondert neghen endetsestich op sunte Silvestersdach des heilighen Pawes.