Klooster Galilea Maior te Sibculo, Toegang 0185.1, regest 153.
1468-06-20

Henrick van der Eze, van Grammesberge, heer te Empnichem, en juffer Agneze van der Eze van Grammenberghe verklaren geruild te hebben het goed Rengerding c.a., kerspel Ulsen, buurschap Itterbeke, door hen ingelost van Pater en Convent van Galileen te Zebekeloe, tegen het goed Assenhoff bij Rodewijck, in het kerspel Hardenbergh, behoorende aan Geerd ten Velde en Ghebbe diens vrouw. Dedings- en wijncoopslieden: Arnt Reijgher, Gert van Tuel, Harmen Scroder en Johan Keding, ambtman van Grammesberge. Gegheven in den jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende tsestich up den Maendach nae des hillighen Sacramentesdach.

Met het uith.z.v.Henrick v.d.E. o.n. Sibculo LXXXVIII annex LXXXVIIIa.
v. Doorn T.R.