Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo.
Regest 287.
1466-03-18

Lubbert Peterssoene en Rant Albertssoene, memoriemeesters van de O.L.V. memorie in de O.L.V.kerk te Campen verklaren Zweder, heer van Voirst en Keppell, de wederkoop toe te staan van de rente van 1 Hamburger ton boter, die zij van hem gekocht hebben, met 200 ££, mits hij een opzeggingstermijn van een half jaar in acht neemt.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 188 (blz. 373), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1466 maart 18. Des Dinxedaghes nae den Sonnendaghe Letare Jherusalem.
Zie: no. 281-283, 283a, 284-297.