Toegang 0235 Essen, familie Van, op huis Vanenburg te Putten (Gld.) , no. 60

1463-12-06

Johan van Essende, Derck Kamferbeke, Goedert van den Water en Derick van der Schulenborch, bruidsmannen van Willem van Essende, en Aernt Kale, Gerbrant ten Busch Hermanssoen, Johan van Hoenhorst en Tydeman ten Busch, bruidsmannen van Wobbeken echte dochter van wijlen Ludeken Kalen, oorkonden de huwelijkse voorwaarden tussen Willem en Wobbeken voornoemd, waarbij hij al zijn goed inbrengt en Trude Kalen, weduwe, met Rembolt ten Busch, haar broer en gekozen voogd, voor Wobbeken inbrengt van haar vaders goed de helft van een erf en goed te Brocht in het kerspelĀ Hardenberg, zoals dit van Derick Holtinck gekocht is, en 100 herenponden aan pacht, te betalen van de 100 oude schilden, die Trude zal innen van het hout te Arijen. (Des dincxdages nae Sante Andries dage)

Oorspronkelijk op perkament (inv.nr. 8) met uithangende zegels in groene was van de oorkonders (dat van Derck Kamferbeke ontbreekt en dat van Johan van Hoenhorst is zwaar beschadigd).