Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

396o. 1462 Juni 9.

Bisschop David verpacht aan Steven Kamferbeke voor negen jaren zijn tol en huis te Herdenberg voor 140 Arnhemsche guldens 's jaars.

Afschr. — Reg. n°. 4 fol. 68 vs.