Zwolse Regesten, Regest 2465
1462-06-05
In 't jair ons heren dusent vyrhondert twe ende tsestich op sunte Bonifaciusdach des heiligen martelairs.
Steven Camferbeke, richter te Herdenberge, verklaart in aanwezigheid van Johan Potghieter en Henric van der Haer als gerichtslieden, dat Arnt van Lent, priester, Evesse (van Lent), zijn zuster, met Andries Telvoeren, haar man als haar momber, Lutgherd (van Lent), hun zuster, met Bernt Henricssoen, haar man als momber, en Egbert Busschingg aan de zusters en maagden van het begijnenhuis ten Bussche (Buschklooster), dat buiten de Zassingpoerte te Zwoll gelegen is, hun aandeel verkocht hebben in de erfenis van Bette Todden, hun nicht, die zuster in het begijnenhuis ten Busch is, met name de grove en smalle tienden, gaande uit het erve en goed, Oestmaninck genaamd, dat van de erfgenamen van Lefert van Berghenthem is en dat in de buurschap van Hemysse (Heemse) in het gericht van Herdenberge gelegen is.