Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0271 Charters, collectie 'Varia'. Regest 9.
1461-11-10

Henrich van der Haer en Wycher Poppe schepenen van Zwolle oorkonden, dat Lubbert van Herstenhorst en zijn vrouw Aleyt hebben getransporteerd aan Florys Johanssoen en Herman Kroeme een ledige hofstede in de Nyestraete bij de Hoyporte, nader in het stuk omschreven.

Met het beschadigde uithangend zegel van Van der Haer; het zegel van Poppe verloren.
Doornick TRO IV 145.
Datering: Int jaer uns Heren Duysent vierhondert een ende tsestich op Sante Mertyns avent in den wijnter.
NB: Dit regest kan inmiddels aan Sibculo worden toegeschreven. Vergelijk regestenlijst Sibculo nr. 181, 213. (Mededeling van de heer Berkenvelder, gemeentearchivaris Zwolle).