Zwolse Regesten, Regest 2419
1461-01-24
op sunte Pauwelsavent conversionis. De kerk van Essende, in het bisdom van Keulen verklaart dat Willem to Ghetecate aan de prior, procurator en het convent van Zybekeloe (Sibculo) een jaarrente van 6 herenpond verkocht heeft....