Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

3860. 1459 November 22.

Bisschop David draagt het beheer der tollen te Hardenberg voor zes jaren op aan Steven Kamferbeke.

Afschr. — Reg. n°. 4 fol. 17.