Zwolse Regesten, Regest 2335a
1458-09-28
Gegeven in den jare uns hern dusent verhundert achte end viftich up sante Michelsavent das hilligen aersengels.
Bernardus Storm en Johann Egbertessoen, kerkmeesters van de sunte Bonefaciuskerken te Gramsberge, verklaren in aanwezigheid van Egbert Sconekamp, ambtman der herschuep van Gramsberge, dat zij aan Geerde van der Linden en Hylle, zijn vrouw, een mud goede, droge pachtrogge, gemeten met Zwollischer stadsmarktmaat, verkocht hebben, gaande uit twee stukken roggeland, te weten de Ulenkamp en een daarbij gelegen stuk land, die op de es in Diffelenn in het kerspel van Hemisse en het gericht van Hardenberghe gelegen zijn, die Bertelt ten Hove gebruikt en waaruit nog een mud rogge ten behoeve van de kosterij van Gramsberge gaat, wat ieder jaar op sunte Merten in den winter (11 november) of binnen veertien dagen daarna op straffe van panding in hun huis te Gramsberge geleverd dient te worden, alles overeenkomstig een desbetreffende, bezegelde akte, die ze hierbij aan Gerd van der Linden en Hille, zijn vrouw, overdragen.