Schattingsregisters
1457-11-04

Fa: Dit is die bede ons genedigen heeren, heeren Davids van Burgonien, tot synre vroelicker inkomst in den jaer ons heren dusent vierhondert soven ende vijftich, svrydages na Omnium Sanctorum.
Fb: Dyt is de bede onser gheneighen heeren, heeren David van Burgonien, toe synre vroliker inkomst in den jaeren ons Heeren MCCCCLII, des frydages nae Omnium Sanctorum.