Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, regestnummer 112.
1457-04-04

Wessel Paperlaken, richter te Oetmersem, verklaart dat Albert de Scroder en Gese zijne vrouw hebben verkocht aan Daijen van Tubberghe, eene jaarrente van vierdehalf mud winterrogge, uit hun kamp gelegen op de Humbroke, vroeger toebehoorend aan Arnd van Tubberghe, en uit eenige andere stukken lands, nader in het stuk genoemd. Kornoten: Johan Zuest en Gherhardus upt Loe. Int jaer unses Heren dusent veerhundert zeven ende vijfftich up sunte Ambrosiusdaghe.

Met het uith.z.v.Wessel P. in gr. w.
In dorso: "Item van dessen 3 1/2 mud roggen weren 1 1/2 mud affgheloeset eer desse ander twe an dat convent van Zybekeloe quemen. Ende de ander twe mud hefft die Johan Scroder voert affgheloesset van den Convente voirs. Mer hie hie (sic) ende sijn huisfrouwe hebben die twe mud na oerer beijder doet den convente weder to Testamente gheven, Ende soe sall dess breff van den twen mudden in de volre macht wesen".
Hierbij een transfix dd. 1489 Mei 3.
o.n. Sibculo LXVI. annex transfix LXVIa.
v. Doorn T.R. carst p. 148.