Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 114, no. 5.
1456-04-22

1456. St. Gregorius avond. Sipculo.
Johannes Suzeler, kanunnik en algemeene Vicaris van Coenraed van Diepholt, Proost van St. Lebuini kerk te Deventer, doet kond, dat Engbert wijlen Johan Vriezenzoon en Hille, die echtgenoote van denzelfden Johan plag te wezen, onder momberschap van Wolbert ten Boemkamp, ten overstaan van hem en huisgenoten der Proostdij, aan den Prior en het Convent van Zebekeloe hebben verkocht en afgestaan het volschuldige erf Watering onder Bergentheim.
In het Nederduitseh. Huisgenoten: Arend Reteringh en Geert Rosingk.
Het zegel van Suzeler in donkerbr w, gaaf.
In het vak van 1456 - 1465 van kast No. 1 op kamer A.