Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel 

deel 111, pag. 111, no. 15.
1456-02-26

1456 (1455) 's Anderen dages na Mathiæ. Sipculo.
Steven Kamferbeke, Rigter ten Hardenberge, verklaart dat Henrik Veltkamp, anders geheeten Hemekinck en Aleid dien's vrouw, ten overstaan van hem en keurnoten op den Prior en het Convent te Galliea in Zibekelo overgedragen hebben de grove en smalle tienden over het erf te Mestelse in de buurschap Lozen, voorts de tienden over zeven stukken lands op Bodeler esch en gehorende in Heerberges erve, als: over de Soesheurne, over een stuk bij de Schoenremaet, over een klein stuk daar dwars aan, geheeten die Anewende, over een haverstuk geheten de Plas, doch slechts halve tiende gevende, over het Vlederstuk, over een stuk bij den Wedenkamp en over het Boemstucke, liggende over den Gronenweg tegen het holt, alles onder het gerigte en kerspel ten Hardenberg.
In het Nederduitsch. Keurnoten: Leefert van Bergenthem en Henrik Brunijnck.
Het zegel van Kamferbeke in groene was, wat beschadigd.
Ter plaatse als voren.


Sibculo Klooster Archief

1456-02-26
Steven Kamferbeke, richter ten Hardenberghe, verklaart dat Hinrick Veltcamp, alias Hemekinck, en Alijt zijne vrouw hebben verkocht aan Prior en Convent van Galilea in Zibekeloe, ord. Bern., de grove en smalle tienden over het erf en goed te Mestelse, in de buurschap Loezen, en voorts nog de tienden over zeven anderen stukken, met name in het stuk genoemd, alles in het kerspel en gericht van Hardenberghe gelegen.
Koernoten: Leefert van Bergenthem en Hinrick Brunynck.
Ghegeven in den jaren ons Heren dusent vierhondert ende sees ende vijftich des nderen daghes na sunte Mathiasdach des hillighen Apostels (1456).