Historisch Centrum Overijssel (HCO)
Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, regest 188.
1453-03-11

Arnt Blanckefoert, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Roloff Hondeberch de Oude en zijn zoon Roloff verkocht hebben aan Johan van Redesse een rente van 6 mud rogge Zwolse maat uit hun erf Willinck, gelegen in de buurschap en mark Aene, en kerspel en gericht Hardenbergh.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 120 (blz. 239), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1453 maart 11. Op s.Gregoriusavent des heiligen pawes .
Zie: no. 185.. NB: Als keurnoten worden genoemd Lefert van Berghenthem en Herncik die Kremer.