Sibculo Klooster Archief

1452-02-22

Arend Blanckenvoert, richter ten Hardenberge, verklaart dat Johan van Rechter, zoon van wijlen Luthgerde, heeft verkocht en overgedragen aan zijn oom Harm van Rechter, al het goed en nalatenschap die zijne moeder Luthgerde voornoemd aangekomen waren van haren vader Johan van Rechter. Koernoten: Johan van den Lande en Arend Grijmborch, bastert. Ghegeven in den jaerons Heren dusent vierhundert twee ende vijfftich up sunte Petersdach ad Cathedram.

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 93 en 94, no. 9.
1452-02-22


1452 Petri ad Cathedram. Sipculo.
Arend Blankenvoort, Rigter ten Hardenberge, verklaart, dat Johan wijlen Lutgartszoon van Rechter, ten overstaan van hem en keurnoten verkoeht en overgegeven heeft aan Harmen van Rechteren, zijnen oom, al het goed en nalatenschap, welke zijne moeder voormeld aangestorven waren van wijlen haren vader, Johan van Reehter.
In het Nederduitsch. Kenrnoten : Johan van den Lande en Arend Grijmboreh, bastert.
Het zegel van den Rigter in br. w. wat beschadigd.
Ter plaatse als voren.