Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528), Regest 3414
1448-11-01
1448 in die Omnium Sanctorum.
Roelof Hondenberch die Oude vestigt ten behoeve van de kommanderij der Duitsche orde van St. Jorgen te Munster eene erfrente van 20 Overlandsche keurvorster Rijnsche guldens 's jaars op zijne goederen in de kerspelen Degenynghen en Hardenberg, waarna zijn leenheer bisschop Roedolph op zijn verzoek deze vestiging goedkeurt.