Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528), Regest 3361
1447-08-02
1447 des Woensdages nae Vincula Petri.
Bisschop Roedolph brengt tusschen het klooster van Zibekeloe en Frederick van der Eze eene verdeeling tot stand over eenige aan het convent door Henrick van Gramsberghe vermaakte goederen, terwijl Frederick van der Eze deze akte medebezegelt.