Klooster Galilea Maior te Sibculo, Toegang 0185.1, regest 187.
1447-06-23

Arnt Blanckefoert, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat jonker Henrick van Gramsberghe verkocht heeft aan Johan van Redesse een vaste rente van 5 mud rogge Zwolse maat uit het erf Elverkinghe, gelegen in de buurschap en mark Loezen, en kerspel en gericht Hardenbergh; en dat verkoper die rente onder belofte van vrijwaring heeft geleverd.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 119 vs. (blz. 238), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1447 juni 23. Op s. Johannesavent in den myddensomer
Zie: no. 185.. NB: Als keurnoten worden genoemd Leffert van Berghenthem en Henrick die Kremer.

 


Zwolse regesten, nr. 1984.
1447-06-23

In 't jaer ons heren MCCCCXLVII op sunte Johansavent in den myddensomer.
Arnt Blanckefort, richter ten Hardenberghe, verklaart in aanwezigheid van Leffert van Berghenthem en Henrick die Kremer als gerichtslieden, dat jonker Henrick van Gramsberghe aan Johan van Redesse een jaarrente van 5 mud goede, droge pachtrogge, gemeten met Swolsche stadsmarktmaat, verkocht heeft, gaande uit zijn erve en goed, Elverkinghe genaamd, dat in de buurschap en marke van Loezen (Loozen) en in het kerspel en gericht van Hardenberghe gelegen is, wat ieder jaar op straffe van panding op sunte Mertensdach in den winter (11 november) of binnen acht dagen daarvoor of daarna in de stad Hardenberghe in het huis van Arnt Blanckefoird of in een schip geleverd dient te worden.