Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528), Regest 3321
1446-09-08
1446 up onser liever Vrouwen dage Nativitas.

Bisschop Roedolph geeft in beheer aan Gherydt van Tuull zijnen bergvrede van Sly(nghe) en zijne tienden te Brucht (bij Hardenberg), vroeger bewaard door Henrick van Zelwerden e.a. kasteleins.