Klooster Galilea Maior te Sibculo, Toeg. 0185.1, regest 128
1446-05-08
Henrick van Gramsberghe verklaart, dat hij heeft verkocht aan Bernd de Schomaker en zijn vrouw Wobbe een rente van 1 mud rogge Zwolse marktmaat uit zijn erf ter Molen, gelegen in de buurschap en de mark van Berhenthem, en het kerspel Hardenbergh, onder belofte van vrijwaring.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 76 (blz. 151), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1446 mei 8. Des Sonnendaghes nae Meydaghe.
Zie: no. 129.

 


Zwolse Regesten, nr. 1939.
1446-05-08

In den jaer ons heren MCCCCXLVI des sonnendaghes nae meydaghe.
Henrick van Gramsberghe verklaart, dat hij aan Bernd de Schomaker en Wobbe, zijn vrouw, een jaarrente van een mud goede, droge rogge, gemeten met Zwolsche stadsmarktmaat, verkocht heeft, gaande uit zijn erve en goed, ter Molen genaamd, dat in de buurschap en marke van Berghenthem in het kerspel van Hardenberghe gelegen is, waarvan de koopsom aan Egbert Wermynck, zijn meier, van het erve en goed, ter Molen genaamd, die daar ook woont, betaald is, wat ieder jaar op straffe van panding op sunte Philippus ende sunte Jacobsdach of mydaghe (1 mei) of binnen acht dagen daarvoor of daarna betaald dient te worden.