Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 50, no. 6
1441-08-01

1441. Petri ad Vincula. Sipculo.
Johan van Besten, geheeten de Pape, bekent verkocht te hebben aan den Prior en het Convent te Galilea op Zibekelo, zijn aandeel aan een stuk heetveld, zijnde het wester eind van de Bruner-stripe waar de doornebosch en des Convent's sehaapschbot staat, in de buursehap Itterbeke onder het kerspel Ulzen met alle regt, dat hij daarop namens anderhalf zijner erven aldaar had.
In het Nederduitsch. Eene kleinigheid licht br. w. overig.
Annex aan No. 2 van dit jaar en daar te vinden.

(opm: Ook de gebroeders Alef en Johan van Coevorden geven toestemming tot gebruik; ook Berend van Asbeke; ook Heer Frederik van Beveren, commandeur te Oetmersen; ook Gherlich van Wullen in 1444 St. Valentinus dach; 1444 Zat. na O. L. Vr. Annunciatio Anthonius van Grone, Drost te Nijenhuis, doet kond, dat Berend Leweric, Geert Vrijlinc, Johan Koterinc, Arend Hemekinc, Berend Schurinc, Evert Aerninc, Albert Koninc en de gemeene buren van Ytterbeke, ten overstaan van hem en keurnoten aan het Convent in Sibekelo toegestaan hebben, het door hen uitgepaalde stuk heetveld op het westerend der Strijpe in de buurschap Itterbeke, kerspel Ulzen, tegens jaarlijkse pacht van 3 mud rogge op Vastenavond. Voorts mag het convent geen uithof, of bouwhuis, buiten consent der buren op dat land maken, maar wel eene schuur van vier gebinten en des noods een berg, enz. De twist over de Barlehaar mede nedergelegd.)