Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 48, no. 2.
1441-06-29

1441 Dingsdag na St. Johan Baptisten. Sipculo.
Henrik van Gramsberghe bekent verkocht te hebben aan den Prior en het Convent te Galilea op Zibekelo, zijn aandeel aan een stuk heetveld, zijnde het westereind van de Bruner stripe, waar de doorneboseh en des Convent's schaapschot staat in de buurschap Itterbeke onder het kerspel Ulzen, met alle regt, dat hij daarop namens zijne erven aldaar had. Ook waarborgt hij aan het Convent zijne waar-geregtigheid in die buurschap en marke, to heijde en to weide, tot dat hij de soolstede daarvan betimmert.
In het Nederduitsch. Met een beschadigd zegel in gr. w.
Annex No. 6 van dit jaar en meer andere charters van 1442 - 1444.