Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 47, no. 10.
1441-03-03

1441. Feria quarta post domincam in Sexagesima. Sipculo.
Berend van Asbeke, knape, transporteert ten overstaan van Anthonij van Gronen, Ambtman ten Nijenhuis, en keurnoten, op Aleid, weduwe van wijlen Ludeken ten Toerne Johanszoon, drie goudene Overlandsche Rhijnsche guldens jaarrente, uit zijne erven Schonevelde en Voghedinck in Wilsum onder Ulzen, te betalen op elken St. Marten in den winter.
In het Nederduitsch. De zegels van v. Asbeke en van v. Gronen, beide in lichtbr. w. en dat van den laatsten beschadigd.
In het vak als voren.