Sibculo Klooster Archief, Cartularium II, fol. 26, blz. 51 zie R. A. O. Regest 47
1440-04-07
Des Donredaghes nae s. Ambrosiusdaghe.
Henrick van Gramsberghe verklaart verkocht tehebben aan Derck Ffolkerssoone en zijn vrouw Dedele een rente van 6 mud rogge Zwolse maat uit zijn erf Lodelvinghe, gelegen in het kerspel Hemisse en de buurschap Redze, en die rente te hebben geleverd met hand en mond. Als dedingslieden worden genoemd Johannes Veltcamp en Lefert van Berghenthem.
[Opm.] Leuvelink te Rheeze