Zwolse Regesten, Regest 1735

1440-03-12
In den jaer ons heren dusent vierhondert ende viertich op sancte Gregoriusdach pape.
Dirck Holtingk, richter ten Hardenberghe, verklaart, daartoe gemachtigd door Evert van Wytmen, richter te Zwolle, te Zwolle in aanwezigheid van Berent Jacobs van Manen en Johan van Millinghen als gerichtslieden, dat Femme, weduwe van Wermer Grymme, met Hardert Stael als haar momber aan Foysse, [weduwe van Arent?] Codde, de vrij eigen grove en smalle tienden verkocht heeft, die van Enghebert van Tyver en wijlen Johan van Tyver, broers, waren, gaande uit het erve en goed, Oestmannyngk genaamd, dat te Hemis (lees: Heemse) gelegen is.