Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 42, no. 2.
1439-11-18

1439 St. Ponciaans avond. Sipculo.
Johan Tiasen met Aleid zijne eehtgenoote en Jacob ten Water met Lieue zijne vrouw, aan wien na doode van Willem Visseher, de tienden over Reijninck in de buurschap Heemze, aangekomen waren, nadat het klooster te Sipculo dezelve vroeger bij compositie aan Visseher voormeld, als erfgenaam van Geert ten Bussche had moeten laten volgen, geven dezelve aan dat Convent terug.