Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 40, no. 12.
1439-01-17

1439. St. Anthonius. Sipculo.
Evert Tiasen en Derk van Tweenhusen, Sehepenen in Zwolle, doen kond, dat Reijnken Rauen en Geertruid dien's echtgenoote, onder momherschap hares mans, ten overstaan van hen bekend hebben, dat zij aan den Prior en het Convent te Zibekeloe, wegens eene verschenen pacht van zeventig Arnoldus Arnhemsche gulden, vervallende op St. Simon en Juden e. k., ten onderpand hebben gesteld de geheele weer, thans door hen in de Voerstrate bewoond, in evenredigheid van (op) negen stad pond en twee heeren pond per jaar,
In het Nederduitsch. De zegels der schepenen er afgevallen.
Ter plaatse als voren.