Zwolse Regesten, Regest 1671
1439-01-13 of 18 november?
In 't iaer ons heren dusent vierhondert neghen ende dertich op sunte Pontiaensavent.
Johan Tyasen en Alijt, zijn vrouw, en Jacob ten Water en Lieve, zijn vrouw, verklaren, dat de grove en smalle tiende, gaande (uit het erve), toe Voerwerch genaamd, dat in de buurschap toe Nyenstede in het gericht van Herdenberch gelegen is, door wijlen Gheer ten Bussche aan het klooster toe Zibekeloe nagelaten is, evenals de grove en smalle tiende, gaande uit (het erve) Reyninck genaamd, dat in de buurschap van Heems gelegen is, maar dat deze tiende ingevolge een schikking tussen het klooster toe Zibikeloe (Sibculo) en wijlen Willam Visscher als erfgenaam van Gheert ten Bussche aan wijlen Willam Visscher in gebruik gegeven is, en dat zij deze tiende, die na het overlijden van Willam Visscher aan hen gekomen is, thans weer aan het klooster van Zibikeloe schenken, zodat zij daar verder geen enkele aanspraak op kunnen laten gelden.