Uitloggen

Sibculo Klooster Archief

1438-11-29
Aernd van Blankevoird, richter te Herdenberghe, verklaart dat Guede van Kreijenscoten heeft verkocht aan Prior en Convent van Galilea te Zibekeloe, ord. Bern., een stuk lands gelegen in het kerspel van Herdenberghe, in de marke van Lotten (Lutten) met garantie tegen stoornis in het bezit.
Gherichteslude: Johannes ten Veltcampe en Lefert van Bergenthem.
Ghegeven in den jare ons Heren MCCC ende achte ende dertich up der Vigilien des heijlighen Apostels sinte Andrees.

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 39, no. 10.
1438-11-29


1438 Vigilien van St. Andries. Sipculo.
Arend van Blanckenvoird, Rigter te Hardenberg, bekent, dat Guede van Kreijenscoten, ten overstaan van hem en gerigtslieden, getransporteerd heeft op het Convent van Galilea te Zibekelo, een stuk land in de marke Lutten onder het kerspel Hardenberg, met belofte van waarborg.
In het Nederduitsch. Gerigtsliede : Johannes ten Veltcampe en Lefert van Berghenuthem.

Naamdagen van heiligen in Hardenberg