Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 38, no. 7.
1438-10-27


1438. St Simeon en Juden avond. Sipculo.

Johan van Eghen, Rigter te Helendorn, doet kond, dat Dirk van Eschedorp met Henrik van Hesingen als voorspraak, ten overstaan van hem en keurnoten aan zijnen bastaard-zoon, Berend van Eschedarpe, heeft geschonken de Roedenhaer met de Sighers maet in de buursehap Elen onder het kerspel Helendorn.
In het Nederduitsch. Keurnoten : Wigbolt van Warmelo Dirkszoon en Henrik de meijer te Hulsen.
Behalve door den Rigter en Dirk, ook bezegeld door Frederik van Heker geheeten van Rechter, Heer to Voerst ende to Keppel, want de roedenhaer een tiins-goet is op dat huus to Rechter.
De beide eerste zegels in lichtbr., het derde in donkerbr. w. en alle gaaf.
Annex aan No. 2 van 1114 en aldaar te vinden.